Logo závodu sova

Český pohár v MTBO na krátké trati a Mistrovství České republiky v MTBO na dlouhé trati 21.-22. května 2005, Dolní Hbity - Jelence


| Novinky | Rozpis | Basic information (English version) | Pokyny | Přihlášení závodníci | Startovní listiny | Fotky | Mapa centra |
| Výsledky | Fotky ze závodů |

Rozpis závodů:

Pokud si chcete rozpis vytisknout, doporučujeme použít tiskovou verzi rozpisu.
lampion Termín a druh závodu: Sobota 21.5. 2005 - Český pohár na krátké trati.
Neděle 22.5. 2005 - Mistrovství České republiky na dlouhé trati.
lampion Pořadatel: Oddíl orientačního běhu Fakulty stavební Praha z pověření sekce MTBO při ČSOB.
lampion Vypsané kategorie a předpokládané časy vítězů:
Kategorie 21.5. -krátká trať 22.5. -dlouhá trať
D14-18 35 až 45 minut 70 až 90 minut
DE 35 až 45 minut 100 až 120 minut
D 75-85 % délky DE 75-85 % délky DE
H14-18 35 až 45 minut 100 až 120 minut
HE 40 až 50 minut 140 až 180 minut
H19-39A 40 až 50 minut 120 až 140 minut
H19-39B 75-85% délky H19-39A 75-85% délky H19-39A
H40 35 až 45 minut 100 až 120 minut
HD14 (žáci) 40 minut 40 minut
P (příchozí) 40 minut 40 minut
Pro závodníky kategorií mužů a žen 19-39 let je v souladu s pravidly MTBO (článek 6.3.) omezena účast v jednotlivých podkategoriích. Podrobnosti viz Prováděcí pokyny k soutěžím MTBO v roce 2005.
lampion Centrum: Dolní Hbity - Jelence (okres Příbram), sál restaurace a přilehlé okolí.
lampion Mapa: Speciální mapa pro MTBO z roku 2005, ekvidistance 5 m, měřítko v sobotu (KT) 1:15000, formát A4, v neděli (DT) 1:20000, formát A3. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
lampion Terén: Mírně zvlněný (místy větší kopce) s hustou sítí komunikací zpevněných, lesních i obtížně sjízdných (kamenité průseky). Většina prostoru, s výjimkou několika přípotočních míst, má velmi dobrou schopnost absorbovat vodu. Část závodního prostoru je silně poddolována těžbou uranu. Zejména na západním okraji prostoru závodu na dlouhé trati hrozí při pohybu mimo lesní komunikace propadnutí do podzemních slují. Všechna dosud objevená propadliště budou v mapě vyšrafována jako zakázaný prostor, přesto vám nedoporučujeme testovat nosnost nevyšrafovaných ploch.
lampion Přihlášky: Do pondělí 9.5.2005 e-mailem na adresu: fsp@email.cz, ve výjimečných případech písemně na adresu: Pavel Kurfürst, Ke Kašně 15, 14200 Praha 4 - Písnice. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihlášku poštou neposílejte doporučeně. V přihlášce uveďte vedle jména, registračního čísla a kategorie, kterou chcete jet, též číslo svého SI čipu. Pokud závodník čip nevlastní, může mu být za poplatek 40,- Kč/den zapůjčen. Požadavek na zapůjčení uveďte prosím v přihlášce. Od nečlenů ČSOB může být vyžadována záloha 700,- Kč, vratná po vrácení čipu pořadateli. V případě, že požadujete ubytování, uveďte prosím počet osob a specifikujte, zda chcete nocleh z pátku na sobotu, ze soboty na neděli, nebo obojí.
lampion Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze ubytování typu "hard floor" v sále 2 km vzdálené vesnice Dolní Hbity, nocležné 50 Kč/osobu a noc. V místní hasičské zbrojnici bude možno uschovat kola přes noc (poplatek 10 Kč).
lampion Startovné:
Kategorie 21.5. -krátká trať 22.5. -dlouhá trať
HD14 a P 50 Kč 50 Kč
Ostatní 90 Kč 180 Kč
Od neregistrovaných závodníků a těch, co se přihlásí po skončení termínu přihlášek, budeme inkasovat dvojnásobek základní sazby. Toto neplatí pro kategorii příchozích. Vklady zasílejte na účet VŠTJ Stavební Fakulta Praha č. 162614339/0800 u České spořitelny. Jako variabilní symbol uvádějte číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Splatnost vkladů je do data uzávěrky přihlášek. Na prezentaci si prosím vezměte doklad o zaplacení, nebo s přihláškou zašlete elektronické potvrzení bankovního převodu.
lampion Prezentace: V sále restaurace v Jelencích, v sobotu 21.5. 11:00 - 13:00 a v neděli 22.5. 7:30 - 8:30.
lampion Vzdálenosti od shromaždiště:
Parkování: V obci do 500 m
Start: Po oba dny do 2 km
Cíl: Po oba dny do 500 m
Ubytování: Sál Dolní Hbity, cca 2 km (z kopce)
lampion Start: Po oba dny intervalový.
Sobota 21.5.: 00 = 14:00
Neděle 22.5.: 00 = 9:00
lampion Technická kontrola kol: V souladu s prováděcími pokyny k soutěžím MTBO v roce 2005 budou pořadatelé před startem ve startovním koridoru kontrolovat technický stav kol pouze závodníkům v kategorii příchozích, D14-18 a H14-18 a mladším. Kola závodníků ostatních kategorií musí být osazena plášti o minimální šířce 1,5".
lampion Ochranné pomůcky: Všichni závodníci musí mít funkční ochrannou cyklistickou přilbu a horské kolo v odpovídajícím technickém stavu, jinak nebudou připuštěni na start.
lampion Systém ražení: Při závodě bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent (tzv. strčprst).
lampion Protesty: Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), spolu s vkladem 200 Kč. Ten bude v případě uznání protestu vrácen.
lampion Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí: Radek Vondra
Stavitelé tratí: Tomáš Kužel (krátká trať) a Tomáš Fibír (dlouhá trať)
lampion Informace: Na webové stránce http://fsp.ini.cz/mtbo2005/, případně fsp@email.cz.
Aktualizováno: Thu, 01 Jan 1970 01:00