Logo závodu sova

Český pohár v MTBO na krátké trati a Mistrovství České republiky v MTBO na dlouhé trati 21.-22. května 2005, Dolní Hbity - Jelence


| Novinky | Rozpis | Basic information (English version) | Pokyny | Přihlášení závodníci | Startovní listiny | Fotky | Mapa centra |
| Výsledky | Fotky ze závodů |

Pokyny:

Pokud si chcete pokyny vytisknout, doporučujeme použít tiskovou verzi pokynů.
lampion Termín a druh závodu: Sobota 21.5. 2005 - Český pohár na krátké trati.
Neděle 22.5. 2005 - Mistrovství České republiky na dlouhé trati.
lampion Pořadatel: Oddíl orientačního běhu Fakulty stavební Praha z pověření sekce MTBO při ČSOB.
lampion Vypsané kategorie a předpokládané časy vítězů:
Kategorie 21.5. -krátká trať 22.5. -dlouhá trať
D14-18 35 až 45 minut 70 až 90 minut
DE 35 až 45 minut 100 až 120 minut
D 75-85 % délky DE 75-85 % délky DE
H14-18 35 až 45 minut 100 až 120 minut
HE 40 až 50 minut 140 až 180 minut
H19-39A 40 až 50 minut 120 až 140 minut
H19-39B 75-85% délky H19-39A 75-85% délky H19-39A
H40 35 až 45 minut 100 až 120 minut
HD14 (žáci) 40 minut 40 minut
P (příchozí) 40 minut 40 minut
lampion Centrum: Dolní Hbity - Jelence (okres Příbram). Příjezd značen ze směru od Prahy, Příbrami a Strakonic od rychlostní silnice č. 4, exit Příbram, Sedlčany, ze směru od Sedlčan na křižovatce u Višňové.
K převlékání můžete kromě vlastních vozidel využít i sál restaurace na shromaždišti a přilehlé okolí. K dispozici WC a první pomoc. Do sálu nevstupujte v zablácené obuvi!!!
lampion Mapa: Speciální mapa pro MTBO z roku 2005, ekvidistance 5 m, měřítko v sobotu (KT) 1:15000, formát A4, v neděli (DT) 1:20000, formát A3. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
V lese je velké množství průseků, které jsou z důvodu čitelnosti mapy zakresleny jako úzké obtížně sjízdné cesty (tenká krátká čárka). Sjízdnost takto označených průseků může být velmi stížena (až znemožněna) množstvím kamenů, pařezů, pokácených stromů či bažin. Průseky, které jsou zaručeně sjízdné, jsou v mapě zakresleny jako široké obtížně sjízdné cesty (tlustá krátká čárka).
lampion Terén: Mírně zvlněný (místy větší kopce) s hustou sítí komunikací zpevněných, lesních i obtížně sjízdných (kamenité průseky). Většina prostoru, s výjimkou několika přípotočních míst, má velmi dobrou schopnost absorbovat vodu.
lampion Upozornění: Část závodního prostoru je silně poddolována těžbou uranu. Zejména na západním okraji prostoru závodu na dlouhé trati hrozí při pohybu mimo lesní komunikace propadnutí do podzemních slují. Všechna dosud objevená propadliště budou v mapě vyšrafována jako zakázaný prostor, přesto vám nedoporučujeme testovat nosnost nevyšrafovaných ploch. Platí rovněž přísný zákaz vjezdu na pole (též vyšrafováno) a při nedělní dlouhé trati na některé vyznačené silniční komunikace. A samozřejmě dodržujte i zákaz jízdy na kole mimo komunikace. Vše budou kontrolovat traťoví komisaři, vybavení digitálními fotoaparáty a kamerami, neriskujte diskvalifikaci!!!
Pozor, v lese se vyskytují závory, některé z nich jsou i zavřené. Jsou vyznačeny v mapě, stejně jako několik padlých stromů. Dbejte zvýšené opatrnosti.
V neděli všechny tratě křižují místní komunikaci (v sobotu po ní pojedete na start), která sicenení příliš frekventovaná, nicméně po ní občas nějaký povoz přejede. Silnice na severním a západním okraji mapy je zakázaným prostorem (v mapě označeno červenými křížky). Silnice na jižním okraji mapy je zakázaným prostorem pouze z části (v mapě jsou v povolené části červené křížky vynechány). Na povolených silničních úsecích se hlídkující pořadatelé pokusí krotit rychlost projíždějících aut, přesto doporučujeme dát přednost všem silnějším vozidlům.
lampion Prezentace: V sále restaurace v Jelencích, v sobotu 21.5. 11:00 - 13:00 a v neděli 22.5. 7:30 - 8:30.Prezentujte se jednotně za celý klub, zástupce oddílu obdrží pokyny a zaplatí případné nedoplatky. Bez řádného odprezentování klubu nebudou jeho závodníci připuštěni na start.
lampion Startovní čísla: Závodníci kategorií DE, HE a H19-39A si u prezentace vyzvednou startovní čísla, odpovídající jejich umístění v loňském Českém poháru, a pojedou s nimi po oba dny i v dalších závodech letošní sezóny. Bude kontrolováno na startu. Zahraniční účastníci odevzdají čísla v cíli nedělního závodu.
lampion Systém ražení: Při závodě bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent (tzv. strčprst). Ve startovním koridoru je každý závodník povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip. Při selhání SportIdentu razí závodník na kontrole kleštěmi do políček vyznačených na mapě a upozorní na to v cíli. Po průchodu cílem, kde orazí cílovou kontrolu, je každý povinen neprodleně vyčíst čip. To platí i pro ty, kteří závod nedokončili. Vyčítání čipů bude v sále restaurace na shromaždišti.
lampion Vzdálenosti od shromaždiště:
Parkování: V obci do 500 m, dbejte pokynů pořadatelů!!!
Shromaždiště-start: Sobota 21.5. 1900 m
Neděle 22.5. 1100 m
Shromaždiště-cíl: Sobota 21.5. 600 m
Neděle 22.5. 300 m
Shromaždiště-ubytování: Sál Dolní Hbity, cca 2 km (z kopce - značeno)
lampion Start: Po oba dny intervalový. Pro nedělní dlouhou trať povolila soutěžní komise MTBO výjimku z minimálních směrných časů kategorií H14-18 a H40. Startovní interval těchto kategorií bude činit 3 minuty.
Sobota 21.5.: 00 = 14:00
Neděle 22.5.: 00 = 9:00
lampion Technická kontrola kol: V souladu s prováděcími pokyny k soutěžím MTBO v roce 2005 budou pořadatelé před startem ve startovním koridoru kontrolovat technický stav kol pouze závodníkům v kategorii příchozích, D14-18 a H14-18 a mladším. Kola závodníků ostatních kategorií musí být osazena plášti o minimální šířce 1,5".
lampion Ochranné pomůcky: Všichni závodníci musí mít funkční ochrannou cyklistickou přilbu a horské kolo v odpovídajícím technickém stavu, jinak nebudou připuštěni na start.
lampion Parametry tratí: 21.5. krátká trať:
Kategorie Délka [km] Převýšení Počet kontrol
D14-18 5.1 230 8
DE 6.5 245 11
D 5.6 170 9
H14-18 6.6 260 9
HE 8.3 280 15
H19-39A 7.8 260 12
H19-39B 6.4 230 10
H40 6.1 255 9
HD14 (žáci) 4.1 140 9
P (příchozí) 4.1 140 9

22.5. dlouhá trať:
Kategorie Délka/reálná délka [km] Převýšení Počet kontrol
D14-18 11.8 / 17.4 385 8
DE 16.2 / 26.2 555 12
D 14.4 / 20.2 430 9
H14-18 16.2 / 26.2 555 12
HE 26.8 / 40.0 915 19
H19-39A 18.8 / 29.2 655 15
H19-39B 15.4 / 23.2 550 11
H40 16.2 / 26.2 555 12
HD14 (žáci) 6.8 / 9.8 195 6
P (příchozí) 6.8 / 9.8 195 6
lampion Časový limit: Sobota 21.5. 100 minut
Neděle 22.5. 300 minut
lampion Uzávěra cíle: Sobota 21.5. v 17:45
Neděle 22.5. v 19:00
lampion Občerstvení: Po oba dny v cíli a v restauraci na shromaždišti.
lampion Výsledky: Budou vyvěšovány průběžně na shromaždišti. Celkové výsledky budou zveřejněny po závodě na webové stránce závodu.
lampion Výdej map: Po oba dny se budou mapy odevzdávat v cíli. Výdej všech map v neděli po odstartování posledního závodníka.
lampion Mytí kol: Na vyznačeném místě na shromaždišti.
lampion Vyhlášení vítězů: Kategorie příchozích a HD14 budeme vyhlašovat co nejdříve po dojezdu posledního závodníka, ostatní kategorie pak v sobotu 21.5. po 17:00 a v neděli 22.5. po 14:30. Samozřejmě na shromaždišti.
lampion Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze ubytování typu "hard floor" v sále 2 km vzdálené vesnice Dolní Hbity, nocležné 50 Kč/osobu a noc. V místní hasičské zbrojnici bude možno uschovat kola přes noc (poplatek 10 Kč). Příjem kol do úschovny v sobotu 17:30-18:30, výdej v neděli 7:00-8:00. Ubytovací prostory musí být opuštěny v neděli do 9:30 hod.
lampion Kultůra: V sobotu večer od 19:30 hod kulturně výchovná vložka:
  • promítání záběrů z lesa, doplněné videoprojekcí s bikerskou tematikou by Paprika
  • koncert orientační formace Boží sound z Prahy ve složení:
    zpěv - PGP, kytara - PGP, klávesy - PGP, basa - OKP, bicí - FSP.
  • rockotéka
Máme slíbenu obsluhu až do posledního muže, tak uvidíme.
lampion Složení jury: Bude zveřejněno v centru závodu.
lampion Protesty: Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), spolu s vkladem 200 Kč. Ten bude v případě uznání protestu vrácen.
lampion Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí: Radek Vondra
Stavitelé tratí: Tomáš Kužel (krátká trať) a Tomáš Fibír (dlouhá trať)
Aktualizováno: Thu, 01 Jan 1970 01:00