Český pohár štafet, Česká liga klubů, Diadora cup - 7.9.2002

Rozpis
Pokyny
Seznam přihlášených štafet
Konečné výsledky
Mezičasy

Oor - data (zip)
Mapa (zip)

Omluva
Pořadatelé se omlouvají všem závodníkům za nedostatky při pořádání závodů.

Chybou stavitele tratí došlo během kreslení k prohození dvou kontrol, které pak kategorie D21 měla špatně v rozporu s popisy (Zbylé kategorie měly tyto kontroly v popisu i na mapě správně). Závodnice Barbora Waldová + štafeta USK Praha podala protest, který hlavní rozhodčí Milan Borovička bez svolání jury na místě uznal a výsledky kategorie anuloval. Jury ve složení Hana Tichovská, Tomáš Podmolík a Radek Novotný s tím souhlasila.

Kvůli časovým problémům s přepisováním soupisek z prezentace, nebyla zapsaná včas čísla SI čipů (a jména) do počítačů, vyhodnocující výsledky závodníků. Po vyčtení čipu v cíli tak závodníci neměli žádnou kontrolu, zda jim byl čip řádně načten (a někteří si v rozporu s pravidly čip nevyčetli) a nebyly ani průběžně vydávány předběžné výsledky. Během závodu bylo vyčteno 430 čipů, v SI jednotkách byl záznam ze 445 čipů. Přesto bylo přikročeno k vyčtení zápisů ze všech SI jednotek na kontrolách a z nich zpracovány konečné výsledky. Pořadatel děkuje Zdeňku Přečkovi (z oddílu SCP) za pomoc při zpracování výsledků z vyčtených SI jednotek.

Při vyčítání jednotek bylo zjištěno "nedbalé" ražení u posledních úseků štafet H21 PGP3 na sběrné kontrole a DKP3 na divácké kontrole. Díky vyčtení krabiček byl těmto závodníkům průchod kontrolou uznán, i když podle zápisu v jednotce, kde je zapsáno jen číslo čipu a ne čas, nemohla SI jednotka signalizovat správné ražení (pípnutí a bliknutí).  

    counter  email:  fsp@email.cz