LogoFSP
Přebor Prahy v nočním orientačním běhu 2007
Závod Rankingu 2007 s koeficientem 1,0
 
novinky   pokyny   startovka   výsledky
LogoPPNOB

Datum: Pátek 5. října 2007
Pořadatel: Pořádající orgán: Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta ČVUT Praha
Centrum: Praha - Újezd nad Lesy, skautská základna na okraji sídliště Rohožník.
100 metrů (na dohled) jihovýchodním směrem od konečné stanice autobusů MHD "Sídliště Rohožník" - viz plánek.
Doprava: Vzhledem k pravidelné páteční odpolední dopravní zácpě na kolínské výpadovce doporučujeme dopravu vlakem do stanice Praha-Klánovice a teprve odtud autobusem MHD (251, navazuje na vlak) na konečnou (Sídliště Rohožník).
Jinak na Sídliště Rohožník jedou autobusy z Palmovky (109) a Černého Mostu (250).
Auta (pokud podstoupíte martyrium dopravní zácpy) - parkování individuálně (viz plánek) na veřejných komunikacích bez pořadatelské služby. Při parkování berte ohled na místní obyvatele, aby bylo možné zde v budoucnu zase pořádat.
Prezentace: 18:30 - 19:15 v centru závodu
Start a cíl: start 00 = 20:00
Vzdálenost z centra na start nepřekročí 1500 m.
Vzdálenost z cíle do centra závodu nepřekročí 1000 m.
Časový limit je 120 minut pro všechny kategorie.
Kategorie: D -14, D -16, D -18, D -20, D 21, D 35-
H -14, H -16, H -18, H -20, H 21, H 35-, H 45-
MIX1, MIX2 (libovolné dvojice - běží s jedním čipem, ale dostanou na startu dvě mapy, MIX1=D14, MIX2=D18)
P (příchozí, P=D14)
Přebor Prahy se běží pouze v kategoriích:
D -16, D -18, D -20, D 21, H -16, H -18, H -20, H 21
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu PSOB.
Ražení: Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. Zkontrolujte si číslo čipu. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci.
Přihlášky: Do pondělí 1. 10. 2007 23:59:59 pomocí el. přihláškového sytému Hanácké oblasti,
případně e-mailem na adresu: fsp@email.cz (přihláška je přijata jen v případě, že obdržíte potvrzení - "reply").
Dodatečné přihlášky budou přijímány pouze v rámci omezených možností pořadatele za zvýšený vklad.
Vklady:
Kategorie ČSOB neregistrovaní po termínu
P 40 Kč 40 Kč 40 Kč
DH14 40 Kč 70 Kč 70 Kč
ostatní (pro MIX za dvojici) 70 Kč 120 Kč 120 Kč
Vklad bude vybírán při prezentaci. Změna jména v rámci oddílu a kategorie za 20 Kč, ostatní změny jako dohláška.
Půjčovné SI čipu 20 Kč, je splatné na prezentaci.
Mapa: Vidrholec 1:15000 e5, stav jaro 2006, autoři Milan Borovička, Jan Šváb, Pavel Kurfürst, Tomáš Kužel.
Rozměr mapy 235 x 275 mm, NEBUDE vodovzdorně upravena.
Terén: Rovinatý s pravidelnou sítí cest a průseků. V několika částech terénní detaily. Porostově středně rozmanitý, většinou dobře průchodný.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Kurfürst Pavel
Hlavní rozhodčí: Umělý Eman
Stavitel tratí: Kužel Tomáš
Různé: Závodníci startují na vlastní nebezpečí!
Slunce zapadá v 18:33.
Na veškeré dotazy ohledně závodu Vám milerád odpoví ředitel závodu Pakuo.
  Rozpis byl schválen soutěžní komisí PSOB dne 28. 8. 2007.
 Pakuo