LogoFSP
Přebor Prahy v nočním orientačním běhu 2005
2. závod Nočního SILVA CUPu 2005
Závod HSH Rankingu 2005 s koeficientem 1,0
 
novinky   rozpis   startovka   výsledky
NOB

POKYNY pro závodníky
Datum: pátek 1. dubna 2005
Centrum: Roztoky u Prahy - skautská základna Lípa, ulice Nad Vinicemi [plánek].
Doprava: MHD: Autobusovými linkami Ropid 340 a 350 ze zastávky Dejvická v 19:00, 19:15 nebo v 19:30 do zastávky Roztoky, Tyršovo náměstí (pásmo 1, doba jízdy 18 minut).
Odtud pěšky, viz plánek, neznačeno.

Vlakem: V 18:29 z Libně, v 18:37 z Holešovic, v 18:40 z Masarykova nádraží do Roztok.
Odtud pěšky, viz plánek, neznačeno.

Parkování osobních aut v roztockých ulicích v okolí skautské základny. Neparkujte prosím jak hovada!

Zpět odjíždí busy ve 22:32 (340) a 23:49 (350, nestíhá poslední metro).
Vlak jede ve 22:07 na Masaryčku a ve 23:37 na Holešovice a Hlavní nádraží.
Noční autobus MHD 502 ze Suchdola (3,5 km přes závodní prostor) v 00:45, 1:45, ..., končí na Dejvické.
Prezentace: 19:30 - 20:15 v centru závodu
Prezentujte celý oddíl najednou (potvrzení o platbě je připraveno vždy za celý oddíl dohromady). Odhlašujte nepřítomné závodníky. Dohlášky na místě jsou možné jen v omezené míře (počty map odpovídají počtům vakantů) za zvýšené startovné. Přehlášení do jiné kategorie v rámci stejné trati (týká se pouze přesunů v rámci kategorií D14-D16, D20-D21, H20-H21) není považováno za dohlášku. Ostatní změny kategorií jsou považovány za dohlášky.
Půjčovní SI čipu činí 20 Kč.
Od nečlenů ČSOB bude proti zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč.
Start a cíl: start 00 = 20:45
Vzdálenost z centra na start 1000 m po modrobílých fáborcích.
Vzdálenost z cíle do centra 600 m.
Cesta na start vede přes cíl.
Časový limit je 120 minut pro všechny kategorie. Uzavření cíle v 0:00.
Mapa: Vrabec 2005 1 : 10 000, E5, stav březen 2005,
autor Milan Borovička, rozměr 148 x 210 mm
Mapa bude vodovzdorně upravena vzhledem k použití kancelářského papíru pro tisk mapy.
[ukázka mapy]
Tratě:
D14, D16, H14, MIX12000 m / 125 m /   6 k.
D18, D352100 m / 175 m /   8 k.
D20, D21, H16, H453200 m / 200 m / 14 k.
H18, H35, MIX23700 m / 220 m / 15 k.
H20, H215000 m / 300 m / 20 k.
Ražení: Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent (tzv. strčprst).
Zkontrolujte si číslo čipu. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip. Vyčítání čipů na shromaždišti.
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení nejlepších tří závodníků v Přeboru Prahy proběhne pouze u přebornických kategorií.
Vyhlášení výsledků proběhne v neděli 10. dubna při závodě Gigasport Cupu, který pořádá SKOB STAVIMAT Slaný u nádraží Řevničov, předběžně ve 14:00.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Čech
Hlavní rozhodčí: Jan Šváb
Stavitel tratí: Milan Borovička
Jury závodu bude sestavena na místě a její složení bude oznámeno vyvěšením v centru závodu.
Různé: Závodníci startují na vlastní nebezpečí!
Dvojice v kategoriích MIX1 a MIX2 startují s jedním SI čipem, ale obdrží na startu dvě mapy.
Pořadatel nezajišťuje občerstvení na trati ani v cíli. Ani mytí.
V centru závodu je zajištěn bufík s občerstvením (pivo, limo, čaj, kafe, párek v rohlíku, tatranky, křupky).
 Pavel Kurfürst